Avinguda Portal de l’Àngel, Barcelona a 13 de Novembre del 2020. Probablement un vehicle ha desplaçat intencionadament o com a fruit d’un accident, un bloc de granit situat a un costat del carrer, i que s’utilitza habitualment com a banc. El moviment converteix la peça de mobiliari urbà en expressió espontània i anònima d’un individu o individus que deixen constància del seu pas. L’objecte passa de ser seient i senyal de la necessitat consensuada de descans dels vianants, a ser peça de granit i senyal de l’autoria no consensuada d’uns individus. Tot i només haver estat desplaçat 50 centímetres, el cub de granit és escàndol i dissidència.