Sempre hi ha un abans.

40 personatges, sala metrònom, Barcelona, 1987 (en les imatges es reconeix a Francesca Llopis, Joan de Sagarra, Santiago Fondevila…):

L’enterrament, Vic, 1982, Barcelona.